9._anexa_9_declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_m_02_0_3.doc