Proiect cooperare 19.3b

Titlul proiectului este: LEADER GastroTour
Acesta este un proiect in parteneriat cu 4 GAL-uri cum sunt:
-Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor
-Asociatia Grupul de Actiune Locala Oamenii Deltei
-Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiurile Bistritei
-Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului
-Asociația Grupul de Acțiune Locală Sucevița - Putna

 

Valoarea proiectului este de: 71.732,71 euro

 

Obiectivul general al proiectului este promovarea turismului local prin infiintarea de puncte gastronomice, rute tematice si circuite turistice prin valorificarea produselor locale bazata pe lantul scurt.

Obiective specifice proiectului sunt:

1. Facilitarea identificării și diversificării inițiativelor, produselor și serviciilor de turism gastronomic din teritoriile GAL Dealurile Tîrnavelor, GAL Oamenii Deltei, GAL Plaiurile Bistriței, GAL Țara Oașului și GAL Sucevița – Putnaprin intermediul schimburilor de experiență, studii, instruiri şi workshop-uri comuneîn perioada de implementare a  proiectului

2. Dezvoltarea de acțiuni comune între producători, antreprenori locali și parteneriate locale din teritoriile GAL Dealurile Tîrnavelor, GAL Oamenii Deltei, GAL Plaiurile Bustriței, GAL Țara Oașului și GAL Sucevița – Putna prin organizarea de evenimente care pun in valoare potențialul turistic gastronomic al teritoriilor GAL partenere și inițativele antreprenoriale în acest sector, inclusiv dezoltarea de lanțuri scurte alimentare

3. Promovarearețelei de rute tematice gastronomice din GAL Dealurile Tîrnavelor, GAL Oamenii Deltei, GAL Plaiurile Bustriței, GAL Țara Oașului și GAL Sucevița – Putna, a activităţilor și rezultatelor proiectului de cooperare prin intermediul materialelor comunede informare și promovare pe toată durata de implementare și participarea la un eveniment internațional în tematica vizată de proiect

 

Principalele activitati ale proiectului sunt:

-Activitatea 1 Animare şi identificare /selecţie grup ţintă

-Activitatea 2 INSTRUIRE grup ţintă în tematica proiectului de cooperare

-Activitatea 3 Realizarea retelei de rute tematice gastronomice din teritoriile GAL partenere 

-Activitatea 4 Organizare/participare la evenimente de promovare a potențialul de turism gastronomic local din teritoriile GAL partenere

-Activitatea 5 Participare la un eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, cu tematica gastronomie&turism

-Activitatea 6 Informare și promovare privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului

-Activitatea 7 Management și achiziții pentru proiect.