anexa_2_studiul_de_fezabilitate_si_documentatie_de_avizare_a_lucrarilor_de_interventii.doc