7._anexa_6.4_declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_m02.doc