7._declaratie_de_raportare_catre_gal_a_platilor_efectuate_de_afir.docx