Strategia de dezvoltare locală a microregiunii Țara Oașului

 

 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Măsura 19 Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ