Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2017

Măsura Număr
proiecte
Perioada Alocare indicativă
sesiune
(euro)
Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2017 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie
(euro)
1- Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala“ 2 01.09 – 30.09. 2017 200.000 200.000 200.000
2- Cooperarea in scopul creării de forme asociative,reţele şi clustere, grupuri operaţionale pentru  diversificarea activităţilor rurale 5 01.09 – 30.09. 2017 50.000 50.000 50.000
3- Cooperare în vederea diversificării activităţilor neagricole 3 01.08 – 31.08. 2017 244.380,16


244.380,16

244.380,16
4- Investiţii în exploataţii agricole şi pomicole 1 01.10 – 31.10. 2017 80.169,76 80.169,76 80.169,76
5- Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din mediul rural pentru organizarea de lanţuri scurte şi piete locale 4 01.11 – 30.11. 2017 534.465,03 534.465,03 534.465,03
6-  Înfiinţarea de activităţi neagricole 2 01.09 – 30.09. 2017 97.000 97.000 97.000
7-  Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER 2 01.11 – 30.11. 2017 264.625,50 264.625,50 264.625,50
8-  Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la informaţie  prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populaţiei din mediul rural 1

01.12 – 31.12. 2017

200.000 200.000 200.000
9-  Dezvoltarea satelor 13 01.08 – 31.08. 2017 460.000 460.000 460.000

10-  Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

1 01.10 – 31.10. 2017 30.195 30.195 30.195