Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Ţara Oaşului este un parteneriat public-privat constituit in baza Ordonanţei 26/2000, având în componenţa lui 43 de membri din care:

  • 15 parteneri autoritati publice, reprezentând 34,88%
  • 18 parteneri din sectorul privat, reprezentând 41,87%
  • 10 parteneri reprezentanti ai societatii civila reprezentând 23,25%

S-a urmărit constituirea unui parteneriat echilibrat și reprezentativ pentru microregiune, format din parteneri publici, privați și societate civilă. Ponderea partenerilor privaţi şi ai societãţii civile reprezintã 65,12% din totalul partenerilor. Toti partenerii s-au implicat activ in procesul de elaborare a strategiei demonstrind un real interes pentru dezvoltarea microregiunii, pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor in microregiune.

In baza autorizatiei de functionare nr. 070/07.09.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia GAL Tara Oasului poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

In data de 21.11.2016, Asociatia GAL Tara Oasului a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, contractul de finantare pentru implementarea stategiei de dezvoltare locala a teritoriului aferent GAL Tara Oasului, a carei valoare este de 2.701.043 euro.

Grupul de Actiune Locala (GAL) Tara Oasului va finanta microproiecte locale, care sa contribuie la dezvoltarea durabila a teritoriului.