Bine ați venit!

     Grupul de Acțiune Locală - Țara Oașului are ca scop implementarea Planului de Dezvoltare a Microregiunii Țara Oașului, plan care a fost elaborat în perioada octombrie 2009 – august 2010 de către un grup de inițiativă format din reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele componente ale microregiunii, organizații neguvernamentale locale, reprezentanți ai comunității locale  (școală, biserică), ai mediului de afaceri privat și specialişti naţionali.

       Această strategie reprezintă un prim pas pentru a realiza o sinergie a acțiunilor locale, care să se întrepătrundă cu interesele regionale și internaționale, pentru a genera resurse și valori, pentru a face față problemelor comunității, a aduce calitate și bunăstare și a face ca Microregiunea Țara Oașului să se regăsească în rețeaua turistică și culturală europeană.

    Asociația "Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului" este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, fără profit, organizată conform OG 26/2000 și autorizată de MADR prin Decizia de autorizare nr. 61760/04.08.2011, titulară a contractului de finanțare C4312011063276007/23.01.2012 pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil în condițiile Progranului Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431.2 - "Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului".


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.

Toate informațiile, privind Programele PNDR și SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite
GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.       

Program de achizitii pentru proiect

Program achizitii 15.02.2015-page-001

 Contact:

Sediul GAL: Jud. Satu Mare,

Comuna Turț, P-ța Eroilor Nr. 18

Tel/fax: 0261 835333

E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

        office@galtaraoasului.ro
Program cu publicul:
Luni-Vineri între orele 9:30 - 14:30